โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ATB. “WE ARE ONE TEAM” ณ ภูมนตรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Outing2024_๒๔๐๕๒๐_510

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ATB. “WE ARE ONE TEAM” ณ ภูมนตรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด จัดสันทนาการองค์กรประจำปี 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ATB. “WE ARE ONE TEAM” ณ ภูมนตรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  โดยมี ผู้บริหารฯและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานโดยทีมวิทยากรมืออาชีพจากโรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก และการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม”ใจเปิดใจ”โดยทีมงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างพนักงานกับผู้บริหารที่ดี และกิจกรรมการแสดงของแต่ละแผนกทำให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรมากยิ่งขึ้น

Outing2024_๒๔๐๕๒๐_473 Outing2024_๒๔๐๕๒๐_510Outing2024_๒๔๐๕๒๐_28 Outing2024_๒๔๐๕๒๐_303 Outing2024_๒๔๐๕๒๐_330 Outing2024_๒๔๐๕๒๐_383Outing2024_๒๔๐๕๒๐_423 Outing2024_๒๔๐๕๒๐_573Outing2024_๒๔๐๕๒๐_58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *