สนับสนุนเสื้อโปโลให้กับทีมชุดปฏิบัติงานตำรวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

1043786

สนับสนุนเสื้อโปโลให้กับทีมชุดปฏิบัติงานตำรวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ มอบเงินสบทบทุนสนับสนุนจัดซื้อเสื้อโปโล เพื่อสวมใส่ในทีมชุดปฏิบัติงานตำรวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี

1043786

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *