สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ 2562

79868 (Small)

สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ 2562

เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2562  นายชนะภัย  สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ ประจำปี 2562 ให้กับ นายอลัมพล เจียมศรีพงษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางไผ่ และเถ่านั๊งงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นของตำบลบางไผ่  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และชุมชน

79868 (Small)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *