สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566

440630

สนับสนุนการจัดงานเจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน  2562  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสุริษา เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดงาน เจ้าพ่อสำราญ เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแกละ ตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นของตำบลบางไผ่  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และชุมชน

440630

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *