สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหอไกร ประจำปี 2567

59886

สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหอไกร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่  11  เมษายน  2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่พิธีกรในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหอไกร ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหอไกร ประจำปี 2567 อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนตำบลหอไกร

59842 59886 59887 59889 59890

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *