สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566

443502

สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสุริษา เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดงานประเพณีแข่งขันเรือตำบลบางไผ่ ประจำปี 2566 ณ หนองไดคณโท บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางไผ่  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

443502

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *