ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

433015

ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหอไกร นำโดย นายสโรชา สิตวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหอไกร นำทรายอะเบทไปหยอดในกระถางต้นไม้ บ่อน้ำที่มีน้ำขัง โอ่งน้ำใช้ ฯลฯ เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายวางไข่ในโอ่งหรือภาชนะที่มีน้ำขัง เป็นที่เรียบร้อย

433015 433016 433017โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก__34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *