ร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ (การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย)

o53f02902ad100015131becfdd11efaad_4999467967755262853_๒๔๐๔๐๒_32

ร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ (การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ  เข้าร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ (การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย) ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพ่ตำบลหอไกร กับวัด, สำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก,โรงพยาบาลบางมูลนาก,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่(กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหอไกร),โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม,ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหอไกร,ชมรมผู้สูงอายุตำบลหอไกร และโรงไฟฟ้า เอ.ที. ไบโอพาเวอร์ จำกัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

o53f02902ad100015131becfdd11efaad_4999467967755262853_๒๔๐๔๐๒_4 o53f02902ad100015131becfdd11efaad_4999467967755262853_๒๔๐๔๐๒_17 o53f02902ad100015131becfdd11efaad_4999467967755262853_๒๔๐๔๐๒_21 o53f02902ad100015131becfdd11efaad_4999467967755262853_๒๔๐๔๐๒_28 o53f02902ad100015131becfdd11efaad_4999467967755262853_๒๔๐๔๐๒_32978133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *