ร่วมงานแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ประจำปี 2566

158986

ร่วมงานแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความรักความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี

158984 158986 158988 158991 158994 158997

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *