ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนเมษายน 2567

สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_45

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนเมษายน 2567  คือ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก สำนักงานประมงอำเภอบางมูลนาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางมูลนาก และศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรอำเภอบางมูลนาก   โดยมีนายธงชัย ขิมมากทอง ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนพฤษภาคม 2567  ต่อไป

สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_0 สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_25 สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_45 สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_95 สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_97สภากาแฟ อบต.ลำประดา 25 เม.ย. 67_๒๔๐๔๒๕_93

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *