ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566

วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_17

ร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ และนายทศวรรษ  แตงเส็ง ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกความปลอดภัย เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ การเรียนรู้การอพยพหนีไฟ การเรียนรู้การอพยพกรณีมีผู้ที่จะทำร้ายเด็กนักเรียน การเรียนรู้การช่วยเหลือกรณีมีคนจมน้ำ ณ โรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_0 วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_2 วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_4 วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_5 วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_14 วัน จป. 101166_๒๓๑๑๑๓_17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *