ร่วมกิจกรรมโครงการ1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

433021

ร่วมกิจกรรมโครงการ1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน นำโดย นายสโรชา สิตวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.หอไกร และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหอไกร นำเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เช่น คะน้า ผักกาดขาว เพื่อนำมาเพาะปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

433021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *