รับรางวัล CSR ประเภทองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR Award) ระดับจังหวัดดีเด่น

S__11821088

รับรางวัล CSR ประเภทองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR Award) ระดับจังหวัดดีเด่น

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR Award) ระดับจังหวัดดีเด่น ของกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2567 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

84114 84257 S__11821088 S__245678099

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *