พิธีมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนตำบลหอไกร

433442

พิธีมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมพิธีมอบหน้ากากอนมัยและเจลล้างมือร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหอไกร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอไกร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และร่วมกันจัดสิ่งของและส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ เจลล้างมือ  (ขนาด 500ml) พร้อมหน้ากากอนามัย (กล่องละ 50 ชิ้น) โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหอไกร ผู้นำชุมชนตำบลหอไกร ช่วยนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหอไกร วัดปากคลองไข่เน่า วัดหอไกร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร อีกทั้งจัดรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นสร้างความตระหนักและเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป

433483 27396  27440 433460 433477 43348543347329662969 748022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *