ผู้บริหารฯนำกระเช้าของเยี่ยมผู้ป่วย (พนักงาน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

235299

ผู้บริหารฯนำกระเช้าของเยี่ยมผู้ป่วย (พนักงาน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

      เมื่อวันที่  19 กรกฏาคม 2565   นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายวัชกร มูลวิชา ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเดินเครื่อง นำกระเช้าแบรนด์ไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯคือ นายปราโมทย์ เต็มเปี่ยม ตำแหน่งพนักงานแพคขี้เถ้า รักษาตัวที่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ

235299 235300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *