ประชาสัมพันธ์ทีมสื่อสารความเสี่ยงโควิด-19 ของอำเภอบางมูลนากเรื่อง สถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก

367644

ประชาสัมพันธ์ทีมสื่อสารความเสี่ยงโควิด-19 ของอำเภอบางมูลนากเรื่อง สถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทีมสื่อสารความเสี่ยงโควิด-19 ของอำเภอบางมูลนากเรื่อง สถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของอำเภอบางมูลนาก  การฉีดวัคซีนโควิด-19 และการปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุข โดยการ Live สด ทางเฟสบุ๊กของ เรารักบางมูลนาก และคนบางมูลนาก ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเมืองภูมิ  โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

367643

 

 

367645

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *