ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUNBER ONE (รอบพื้นที่) ปี 2567

รับประเมินอำเภอทูบีรอบพื้นที่_๒๔๐๕๒๑_58

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUNBER ONE (รอบพื้นที่) ปี 2567

เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการฯ และให้การต้อนรับนายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ทิตา ดวงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUNBER ONE ระดับประเทศ  ณ ห้องประชุมอำเภอบางมูลนาก

รับประเมินอำเภอทูบีรอบพื้นที่_๒๔๐๕๒๑_58รับประเมินอำเภอทูบีรอบพื้นที่_๒๔๐๕๒๑_25 รับประเมินอำเภอทูบีรอบพื้นที่_๒๔๐๕๒๑_27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *