จัดแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด Health And Safety ครั้งที่ 1

Football ATB vs PEA 290567_๒๔๐๕๓๐_5

จัดแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด Health And Safety ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2567  นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายปัญญา อินทร์วร ตำแหน่ง ผู้จัดการซ่อมมบำรุง จัดแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด Health And Safety ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอล ATB. โดยทำการแข่งขันระหว่างโรงไฟฟ้า ATB. พบกับ PEA. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

Football ATB vs PEA 290567_๒๔๐๕๓๐_2 Football ATB vs PEA 290567_๒๔๐๕๓๐_5 Football ATB vs PEA 290567_๒๔๐๕๓๐_33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *