จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564

199602

จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไมเของชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่สวยงาม โดยมีนายอำนวย  มากทรัพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร มอบต้นไม้ให้กับผู้บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด และพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ ดังคำขวัญของโรงไฟฟ้าฯคือ "ผลิตไฟฟ้าให้สดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ  บริเวณบ่อน้ำดิบ และบ่อระเหยภายในโรงไฟฟ้าฯ เป็นที่เรียบร้อย

27541 199600 199602 199605 S__58277899_0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *