งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่กำนันตำบลบางไผ่ (นายสงคราม เพ็ชรนา)

63580

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่กำนันตำบลบางไผ่ (นายสงคราม เพ็ชรนา)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสุริษา เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มอบของที่ระลึกเนื่องในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ นายสงคราม เพ็ชรนา ตำแหน่ง ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางมูลนาก ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางไผ่

63580

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *