โครงการแบ่งปันรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้คนหมู่ 2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (ประจำเดือนกรกฏาคม 2567)

1051614

โครงการแบ่งปันรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้คนหมู่ 2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (ประจำเดือนกรกฏาคม 2567)

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการแบ่งปันรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้คนหมู่ 2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร (ประจำเดือนกรกฏาคม  2567) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้กับหมู่บ้านในตำบลหอไกร โดยนำเครื่องอุปโภค - บริโภคที่ใช้ในการดำรงชีพมอบให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปีพ.ศ.2566 เช่น เรื่องรายได้ฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. เป็นครัวเรือนประเภทสงเคราะห์ ซึ่งครัวเรือนดังกล่าว เป็นผู้สูงอายุ ยากไร้ไม่มีคนดูแล หรือพิการ ในการนี้ ทางโรงไฟฟ้าฯ จึงเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงไฟฟ้าฯกับชุมชนอย่างยั่งยืน

1051607 1051611 1051614

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *