ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหอไกร ครั้งที่1/2567

107139

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหอไกร ครั้งที่1/2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหอไกร เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนขับเคลื่อนภารกิจการจัดทำระบบฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายระดับตำบลสู่การพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ณ  ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

107138 107139 107140 107150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *