news

  • Category Archives : news
433015

ร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์
433021

ร่วมกิจกรรมโครงการ1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน หมู่ที่ 2 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์