ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมิถุนายน 2567

สภากาแฟ สถานีรถไฟ 25 มิ.ย. 67_๒๔๐๖๒๗_80

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนมิถุนายน 2567  คือ  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA สาขาบางมูลนาก สถานีรถไฟบางมูลนาก การประปาสาขาบางมูลนาก ไปรษณีย์บางมูลนาก และศูนย์บริการลูกค้า NT สาขาบางมูลนาก   โดยมีนายธงชัย ขิมมากทอง ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนกรกฏาคม 2567  ต่อไป

สภากาแฟ สถานีรถไฟ 25 มิ.ย. 67_๒๔๐๖๒๗_0 สภากาแฟ สถานีรถไฟ 25 มิ.ย. 67_๒๔๐๖๒๗_80สภากาแฟ สถานีรถไฟ 25 มิ.ย. 67_๒๔๐๖๒๗_4 สภากาแฟ สถานีรถไฟ 25 มิ.ย. 67_๒๔๐๖๒๗_36 สภากาแฟ สถานีรถไฟ 25 มิ.ย. 67_๒๔๐๖๒๗_4997003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *