ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบางมูลนาก

94057

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบางมูลนาก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ ร่วมประชุมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบางมูลนาก โดยมี นายธงชัย ขิมมากทอง ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนากเป็นประธานฯ เพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล และขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

94037 94057 94621

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *