นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี ตำแหน่ง หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร (ท่านใหม่)

424052

นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี ตำแหน่ง หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร (ท่านใหม่)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับ นายสมปอง หวังรุ่งวิชัยศรี ตำแหน่ง หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร (ท่านใหม่) ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

424052

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *