จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ประจำปี 2567

HBD.ไตรมาส2(2กค.67)_๒๔๐๗๐๔_21

จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำพนักงานจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ประจำปี 2567 ณ โรงไฟฟ้าฯ

HBD.ไตรมาส2(2กค.67)_๒๔๐๗๐๔_21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *