งานแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอบางมูลนากไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

S__3727561

งานแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอบางมูลนากไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีให้กับนายอำเภอบางมูลนาก (นายหัฎฐะพล เมฆอาภา) ซึ่งท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

19528  19530 (Small) S__3727561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *