สนับสนุนจัดซื้อเสื้อทีมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

242011

สนับสนุนจัดซื้อเสื้อทีมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2565   นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา  ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเสื้อทีมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก เพื่อสวมใส่เสื้อทีมลงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

242011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *