ผู้บริหารฯนำกระเช้าของเยี่ยมผู้ป่วย (พนักงาน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

IMG_20220803_101555

ผู้บริหารฯนำกระเช้าของเยี่ยมผู้ป่วย (พนักงาน) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2565   นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่งผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ,นายปัญญา อินทร์วร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง นำกระเช้าสิ่งของฯ ไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นพนักงานบริษัทฯคือ นายวิทวัส อินทร์สำเภา ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ได้รักษาตัวที่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ

IMG_20220803_101555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *