สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

FB_IMG_1649922046313

สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่  11 เมษายน  2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 (7วันอันตราย) เนื่องจากเป็นช่วงที่คุมเข้มในการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งมีเป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้บาดเจ็บ และมีผู้เสียชีวิตให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน โดยมี นายอำเภอบางมูลนาก (นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

1649908604396 1649908707228 1649908709178 FB_IMG_1649922046313

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *