ร่วมงานกับเรา

Marketing Officer (เจ้าหน้าที่การตลาด)

เพื่อรับผิดชอบ

 • การตลาดสินค้าเถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) ให้กับลูกค้าอุตสากรรม
 • ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำมาวางกลยุทธ์ แผนนวัตกรรมและแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์และเคมี
 • มีประสบการณ์การทำแผนธุรกิจ แผนการตลาดและพัฒนานวัตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกที่ดี มีทักษะในการพูดและการต่อรองกับลูกค้า
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ MS Officeได้ดี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 00-18.00

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • ป.ตรี (วิศวกรไฟฟ้า) หรือเทียบเท่า
 • ผ่านงานด้านโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฟัง-พูด-อ่านภาษาอังกฤษได้ดี

Field Operator (ควบคุมด้านเทคนิคของเครื่องจักรการทำงานแผนกเดินเครื่อง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21  ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านเทคนิคเช่นเครื่องกลง เครื่องยนต์ ไฟฟ้า
 • ผ่านงานด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติอื่นๆ สามารถฟัง-พูด- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี

ประสบการณ์

 • ผ่านงานด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่นๆ

 • สามารถฟัง พูด อ่านภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

CV/Resume: (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1MB)