ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

เพื่อรับผิดชอบ

 • การตลาดสินค้าเถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) ให้กับลูกค้าอุตสากรรม
 • ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำมาวางกลยุทธ์ แผนนวัตกรรมและแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์และเคมี
 • มีประสบการณ์การทำแผนธุรกิจ แผนการตลาดและพัฒนานวัตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกที่ดี มีทักษะในการพูดและการต่อรองกับลูกค้า
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ MS Officeได้ดี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09-18.00

 

ตำแหน่งบอร์ดแมน(ควบคุมการทำงาน boiler และ Turbine)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25  ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านโรงงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • คุณสมบัติอื่นๆ สามารถฟัง-พูด- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี

ตำแหน่งหัวหน้ากะเดินเครื่อง (shift engineer)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 35  ขึ้นไป สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านโรงงานไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติอื่นๆ สามารถฟัง-พูด- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี

CV/Resume: (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1MB)