ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตำบลหอไกร ประจำปี 2564

162690

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตำบลหอไกร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมประชุมประจำเดือนร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลหอไกร โดยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ  ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  และร่วมรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19  เพื่อสุขภาพของประชาชนที่ดี  ซึ่งกองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหอไกร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ให้กับทุกหมู่บ้านตำบลหอไกร  อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน

(1) 162676 162690 140142 1401431626841722021_๒๑๐๒๑๗_0_01722021_๒๑๐๒๑๗_11722021_๒๑๐๒๑๗_61722021_๒๑๐๒๑๗_9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *