กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำให้กับตำบลหอไกร

86758

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำให้กับตำบลหอไกร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขัง จำนวน 20 กว่าครัวเรือนในเขตตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

86759 86760 86757_0 86758

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *