ให้การต้อนรับ พ.อ ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ตำแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร