สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

2042020_๒๐๐๔๒๐_0077_0

สนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้ในประเทศไทย ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรงสาธารณสุขได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบกิจการ และชมรมนายจ้างพิจิตร กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพิจิตร  จิตอาสา ต้านภัยโควิด-19” ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร โดยทางบริษัท   เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร ต่อไป

2042020_๒๐๐๔๒๐_0077_0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *