จัดกิจกรรม KYT ก่อนเริ่มทำการ Boiler Hydrostatic Test (การอัดน้ำทดสอบ หม้อไอน้ำหรือ-ภาชนะรับความดัน)

IMG_20201028_085815

จัดกิจกรรม KYT ก่อนเริ่มทำการ Boiler Hydrostatic Test (การอัดน้ำทดสอบ หม้อไอน้ำหรือ-ภาชนะรับความดัน)

เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2563  นายชนะภัย สหัสา  ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นายทศวรรษ  แตงเส็ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และพนักงานร่วมจัดกิจกรรม  KYT ก่อนเริ่มทำการ Boiler Hydrostatic Test (การอัดน้ำทดสอบ หม้อไอน้ำหรือภาชนะรับความดัน) เพื่อทดสอบความสามารถในการรับแรงดันน้ำที่ได้รับมาตรฐานสากล

        (KYT) คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้น และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

IMG_20201028_085502 IMG_20201028_085526 IMG_20201028_085541 IMG_20201028_085742 IMG_20201028_085816  IMG_20201028_085955 IMG_20201028_090546

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *