ศึกษาดูงานคณะทำงาน 5 ส. ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

D1
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

ศึกษาดูงานคณะทำงาน 5 ส. ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

     บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ศึกษาดูงานคณะทำงาน 5 ส. ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด นำคณะกรรมการ 5 ส ในสถานประกอบการ เข้าศึกษาดูงาน 5 ส เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัดD1 D2 D3 D4 D5 D6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *