บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม 2562

C2
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม 2562

     บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนอนุบางบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบางบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย  และเกิดการส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆที่ดีC1 C2 C3 C4 C5 C6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *