บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี

A2
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี

         บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  ร่วมงาน “บางมูลนากรวมใจ  เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”

       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงาน  “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี  พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก”  ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางมูลนาก และบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *