งานแถลงข่าวการจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”

B3
  • Posted by: admin
  • 2019-11-03

งานแถลงข่าวการจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”

      บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  งานแถลงข่าวการจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ  เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก” วันที่ 3 ตุลาคม  2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก

       เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ทางบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมการจัดงานแถลงข่าว และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “บางมูลนากรวมใจ  เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ๑๑๘ ปี  พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”  กำหนดจัดงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

B1 B2 B3 B4 B5 B6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *