กิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน 2562

กิจกรรม 1
  • Posted by: admin
  • 2019-11-02

กิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน 2562

เมื่อวันที่  19 กันยายน 2562   ทาง บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  จัดกิจรรมวันอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 โดยให้พนักงานร่วมตอบคำถามชิงรางวัล จับรางวัลผู้โชคดี  ชมการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน    การประกวดโครงการ Presentation power point Energy 2019 ภายใต้แนวความคิดคำขวัญอนุรักษ์พลังงานของ บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด “รวมใจปฏิบัติตามมาตรการ รู้รักษ์พลังงาน บนพื้นฐานความสามัคคี” ผลการประกวดโครงการ Presentation powerpoint Energy 2019  ดังนี้

 

รางวัลที่ 1 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ได้แก่ ฝ่ายสำนักงาน

รางวัลที่ 2 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน    500 บาท  ได้แก่ ฝ่ายซ่อมบำรุง

รางวัลที่ 3 ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน    300 บาท  ได้แก่ ฝ่ายเดินเครื่อง

รางวัลชมเชย 1 รางวัล ของรางวัลมูลค่าไม่เกิน 200 บาท ได้แก่  ฝ่ายโลจิสติกส์

 

การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้พนักงานทุกคนส่วนร่วม ได้รับความรู้ด้านการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน  และเป็นการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *