ข่าวสาร

16
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562    บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเว
14
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

งานสภากาแฟประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายจิรพัฒน์  โตวณบุตร  ประธ
18
  • Posted by: admin
  • 2019-10-08

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ