ข่าวสาร

120152

มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 
24122020_๒๐๑๒๒๙_0 (Small)

งานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์
1608786514310

ร่วมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ

เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2563  นางสาววัลยา  ดีประดับ ตำ