ข่าวสาร

134222

ให้การต้อนรับ พ.อ ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ตำแหน่ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร

      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารฯ บริษัท เ