โครงการ ATB.จัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2632024_๒๔๐๓๒๗_0

โครงการ ATB.จัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567  บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  จัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

โดยมี นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ นำพนักงานร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงไฟฟ้า เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

2632024_๒๔๐๓๒๗_0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *