โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

ปปส_52.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 25- 26 สิงหาคม 2563 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด ส่งผู้แทนซึ่งเป็นคณะทำงานฯเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และแนวทางการดำเนินงานของสถานประกอบการในการพัฒนาเป็นเครือข่ายสถานประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมของสถานประกอบการแต่ละแห่งและพัฒนาส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เขาค้อรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ปปส_18.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_46.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_55.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ปปส_47.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_49.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_51.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_52.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_56.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_57.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘ ปปส_58.สปก.25-26 ส.ค.63_๒๐๐๘๒๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *