สนับสนุนการจัดงานครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2567

32418

สนับสนุนการจัดงานครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2567

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสุริษา เข็มครุฑ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมงานครบรอบวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ประชาชนชาวบางมูลนากเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวตลาดบางมูลนากได้ยึดถือประเพณีสืบต่อกันเรื่อยมา ณ ศาลชั่วคราวเจ้าพ่อแก้วสนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)

32417 32418

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *