ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับดำเภอ (พชอ)อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

FB_IMG_1600676144760

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับดำเภอ (พชอ)อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

FB_IMG_1600676144760 IMG_20200921_134735 IMG_20200921_134739

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *