ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม 2567

157140

ร่วมบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  มอบหมายให้นางสาววัลยา ดีประดับ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย  และเกิดการส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆที่ดี

16681 157140 S__4063253 S__4063254 S__4063255 S__14450793

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *