ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมิถุนายน 2566

188018

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนมิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนมิถุนายน 2566  ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก การประปาสาขาบางมูลนาก บริษัทไปรษณีย์ไทยสาขาบางมูลนาก สถานีรถไฟบางมูลนาก และบริษัท โทรคมนาคม(NT) จำกัด โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนกรกฏาคม 2566  ต่อไป

187957187958 187964 187999 (Small)  188013 188018 S__4931757

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *