ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สภากาแฟ,แถลงข่าวRun for fun_๒๔๐๒๒๓_14

ร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัสเซล วิลเลี่ยม อะมอร์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มอบหมายให้นายชนะภัย สหัสา ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงไฟฟ้าฯ นำพนักงานเข้าร่วมงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2567  คือ  ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางมูลนาก   โดยมีนายธงชัย ขิมมากทอง ตำแหน่ง นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธานฯ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบสมุดเจ้าภาพงานสภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก ให้กับทางเจ้าภาพเดือนมีนาคม 2567  ต่อไป

สภากาแฟ,แถลงข่าวRun for fun_๒๔๐๒๒๓_111สภากาแฟ,แถลงข่าวRun for fun_๒๔๐๒๒๓_6สภากาแฟ,แถลงข่าวRun for fun_๒๔๐๒๒๓_101สภากาแฟ,แถลงข่าวRun for fun_๒๔๐๒๒๓_148สภากาแฟ,แถลงข่าวRun for fun_๒๔๐๒๒๓_153สภากาแฟ,แถลงข่าวRun for fun_๒๔๐๒๒๓_3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *